Johnson Controls International

Johnson Controls International
Theodora Drakopoulou

Theodora Drakopoulou

Accountant

„O dochádzkovej vzdialenosti do kancelárie by som v Grécku mohla iba snívať.“

Spoznaj Theodoru

V Johnson Controls International mám v rámci môjho tímu na starosti, aby všetky účtovnícke záležitosti nášho sektora boli v poriadku, a tam, kde majú byť. Vo firme som nováčik, navyše z inej krajiny. Milo ma prekvapilo, ako profesionálne a ochotne sa ma môj tím ujal a začlenil ma do kolektívu. Pracujem vo finančnom sektore, vyštudovala som však vysokú školu medzinárodného obchodu. Som rada, že spoločnosť ocenila môj presah a naplno využívam nielen svoje znalosti zo štúdií, ale zároveň sa učím veľa nového.

Iacob Talker

Iacob Talker

Collections Manager

„Vďaka mojim zahraničným kolegom sa učím na veci pozerať inak.“

Spoznaj Iacoba

V Johnson Controls International sa starám o to, aby peniaze, ktoré nám majú ostatné spoločnosti zaplatiť, boli včas na svojom mieste. Nielen pre Slovensko, ale zároveň pre celú Európu a Stredný východ. V priebehu dňa som na stretnutiach – tak s členmi môjho tímu, aby som videl, ako sa im darí, ako aj so zástupcami iných spoločností. Najviac sa mi páči, že moja pracovná pozícia je „multikultúrna“. Takmer každý deň som v kontakte s manažérmi z iných krajín. Napríklad dnes som mal rozhovory so španielskym, britským a americkým kolegom z našich pobočiek. Vnímať iné kultúry a odlišné pohľady na vec ma baví.

Katarína Ivanova

Katarína Ivanova

Finance Lead

„Môj tím napredoval zároveň so mnou.“

Spoznaj Katarínu

V Johnson Controls International som od roku 2014. Počas tohto obdobia som postupne prešla z pozície účtovníčky na Team Leadera. Odmenou za dobrú prácu na podpore rôznych projektov bolo povýšenie, a taktiež bližšie nahliadnutie do firmy, do jej štruktúry, myslenia a návštevy pobočiek v iných krajinách. Vediem tím 13 ľudí, ktorí sa rozvíjali spolu so mnou. Spoločne pracujeme na rôznych úlohách a procesoch v rámci finančného sektora. Hlavnou náplňou mojej práce je zaistenie hladkého priebehu úloh, ktoré môj tím dostane na spracovanie. Vyjednávacie, plánovacie a manažérske schopnosti sú u nás nutnosťou.

Výsledky pre