Union poisťovňa
Union zdravotná poisťovňa

Union poisťovňa<br />Union zdravotná poisťovňa
Peter Sloboda

Peter Sloboda

Manažér odboru nákupu ambulantnej a lekárenskej starostlivosti.

„Rokovanie je vždy kombináciou dobrej analytickej prípravy a schopnosti čítať v ľuďoch.“

Zoznám sa s Petrom

V Unione som začínal ako radový zamestnanec, špecialista nákupu. Postupne som sa vypracoval až na súčasnú pozíciu, pri ktorej rokujem najmä so združeniami zastupujúcimi poskytovateľov zdravotných služieb. Rokovanie je vždy kombináciou dobrej analytickej prípravy a schopnosti čítať v ľuďoch. Pracujem s množstvom združení a musím nájsť určitú rovnováhu, aby som príliš neuprednostnil jedno združenie pred druhým. Vždy mám vopred pripravenú stratégiu, no nikdy sa nedá aplikovať schematicky. A to je na mojej práci zaujímavé. 

Katarína Sokolová

Katarína Sokolová

Scrum Master / Innovation Leader

„Nestačí výborne zvládnuť Scrum metodiku, moja práca vyžaduje aj empatický prístup k ľuďom.“

Zoznám sa s Katkou

V Unione som už 4,5 roka a veľmi intenzívne vnímam všetky zmeny, ktoré sa tu za tú dobu udiali. Ako Scrum Master som sa na zavádzaní viacerých zmien podieľala. V súčasnosti mám na starosti dva tímy ľudí. Zabezpečujem, aby tieto tímy fungovali efektívne, napĺňali svoje ciele, a odstraňujem vonkajšie prekážky, ktoré im v tom môžu brániť. Dôležité je tiež vedieť tím podporiť a motivovať. Moja práca je teda kombináciou hard skills a soft skills. Nestačí mať projektové zručnosti a výborne zvládnuť Scrum metodiku, moja práca vyžaduje aj empatický prístup k ľuďom.

Miroslav Benko

Miroslav Benko

Operátor Call Centra

„Som rád, že nemáme žiadne šablóny, ako postupovať, ale vždy hľadáme cesty ako vec skutočne vyriešiť.“

Zoznám sa s Mirom

V rámci call centra komunikujem s poistencami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, mzdovými účtovníkmi a ekonómami. Moja práca je veľmi náročná na rozsah informácií, ktoré musím ovládať. Nikdy totiž nevieš s akou otázkou sa na Teba ľudia obrátia. Zároveň mám pod patronátom klientov zo zahraničia, ktorým vysvetľujem slovenské poistné špecifiká. Naše oddelenie sa stále mení, vyvíja a prináša nové výzvy. Do stereotypu som sa preto nikdy nedostal. Zároveň ma napĺňa, keď niekomu dokážem pomôcť s ťažším problémom. 

Výsledky pre