Aures Holdings

Aures Holdings
Dušan Procházka

Dušan Procházka

Generální manažer Praha

„Auta mě pořád ještě baví, ačkoliv jich mám za oknem skoro 2 000.“

Seznam se s Dušanem

V Praze máme na ploše skoro 2 000 vozů a měsíčně prodáme až 1 300. To je celkem cvrkot, takže se tu rozhodně nenudíme. Zodpovědný jsem za více než dvě stovky lidí, kteří nám to pomáhají zvládnout. Praha se liší od zbytku republiky v řadě aspektů, a platí to i u prodeje aut. Jedno je ale všude v Áčkách stejné. Víme, že to stojí na lidech a zvlášť ve velkých městech si můžeme vybírat a vybíráme ty nejlepší. 

Martina Gasmi

Martina Gasmi

Regionální manažerka finančních služeb

„Spokojenost našich lidí má přímý vliv na chod a výsledky poboček. Naše snažení tedy začíná u nich.“

Seznam se s Martinou

Mám na starost pobočky v regionu, kterému interně říkáme Morava 1, což zahrnuje Brno, Olomouc, Jihlavu a Znojmo. Na těchto pobočkách mám na starost personální otázky čili nábor a rozvoj zaměstnanců a jejich mentoring. Dále se starám o chod poboček, kontrolu procesů a implementaci nových, zajištění profitability poboček a reporting výsledků na denní, týdenní a měsíční bázi, a to jak regionu a poboček, tak i jednotlivců. Dost času trávím na cestách i komunikací s lidmi na svých pobočkách.

Lukáš Novotný

Lukáš Novotný

Group Business Development Manager

„V Áčkách za sebou mám úspěchy i pár pěkných přešlapů, a před sebou stále nové obchodní výzvy.“

Seznam se s Lukášem

V Áčkách jsem od roku 2005 a začínal jsem na Trainee pozici. Potom jsem byl Test Driver, Mobilní výkupčí, odskočil jsem si na dva roky do oddělení importu, kde jsem pendloval mezi Belgií a Francií a vrátil se zpět k mobilnímu výkupu v ČR. Poté jsem se stal Manažerem týmu mobilního výkupu a následně jsem se přesunul na svou současnou pozici, kde se starám o rozvoj obchodu se stávajícími velkými korporátními zákazníky. 

Výsledky pre